Severn Suzuki i FN 1992

Severn Cullis-Suzuki holdt i 1992 en tale for FN og da var hun kun 12 år gammel. Hun var oppvokst i Vancouver og Toronto i Canada og var en ivrig telt- og turentusiast – altså virkelig glad i friluftslivet. Da hun var 9 år gammel startet hun en organisasjon som het Environmental Children’s Organization (ECO), og denne besto av en gruppe barn som var opptatt av å lære og undervise andre barn om miljøspørsmål. Før 1992 hadde de hatt suksess med en rekke prosjekter og de klarte å spare inn nok penger til å reise til og delta på FNs Earth Summit i Rio de Janeiro, og målet deres med denne reisen var å minne verdens ledere på hvem deres handlinger eller mangel på handlinger ville gå ut over til syvende og sist.

Severn avsluttet en debatt med en kraftfull tale som fikk stående ovasjoner – men det er bare så synd at dette ikke ble fulgt opp i ettertid. Dette er nå 22 år siden og vi vet vel alle hva som har skjedd med miljøet siden den gang.