De fleste ferierer i Norge

En ny trend er i ferd med å vokse frem og det viser seg at nordmenn flest velger å bruke sommerferien innenfor rikets grenser. 7 av 10 planlegger å bruke deler av eller hele ferien hjemme i Norge, og dette er tall som kommer fra en undersøkelse gjennomført av Sentio på oppdrag fra Nationen.

Faktisk ga like mange det nøyaktig samme svaret på samme tid i fjor, og det kan kanskje bety at vi har en ny trend på trappene. Det viser seg også at flertallet av de som ferierer hjemme vil bruke like mye eller mer penger på ferien i år enn hva de gjorde i fjor.

Det er de innbyggerne som er over 60 år som drar opp snittet og som virkelig er ivrige på å feriere her hjemme, og så mange som 59% av denne delen av befolkningen bruker ferietiden i Norge.

Undersøkelsen viser også at det er de som bor på landsbygda som hyppigst velger hjemmeferie, mens Oslofolket i minst grad ligger an til å ta ferien i Norge.

Direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, er storfornøyd med tallene som kommer frem i undersøkelsen. Hun har tro på at den høye andelen av ferierende nordmenn i Norge faktisk kan skyldes at vi har fått drahjelp fra utenlandske medier, og til Nationen kommer hun med følgende uttalelse.

– Svært positive omtaler i utenlandske medier og Lonely Planet, i tillegg til ønsket om å være i aktivitet og bruke ferien til opplevelser, gjør at nordmenn har fått opp øynene for Norge som ferieland.

Det skal også sies at mange nordmenn har tilgang til hytte, enten ved at de eier selv eller låner hos andre, og dette er naturligvis med på å bidra til de høye tallene. Dette sier Elling Borgeraas ved Statens Institutt for forbruksforskning. Men selv om de er på hytten sin legger nordmenn igjen penger lokalt ved å benytte seg av de forskjellige tilbudene som finnes i nærområdet, som for eksempel butikker, aktiviteter og så videre.