Jobb i kreative yrker

Det finnes mange yrker hvor man kan få brukt sine kreative evner og her snakker vi spesielt om kunstneriske evner. Er du glad i å skrive, tegne eller har lignende ferdigheter, så kan arbeid innenfor reklamebransjen kanskje være noe for deg.

Å jobbe med reklame er spennende og utfordrende og det er ingen tvil om at variasjonen og bredden i det man gjør der er stor. Det kanskje aller morsomste er at alle de som jobber i et slikt firma er nødt til å jobbe som et team. Man er god til forskjellige ting og hvis alle som er dyktige i sitt fag klarer å samarbeide om å sette sammen et sluttprodukt kan resultatet bli fantastisk dag. Å jobbe i reklamebransjen innebærer derfor at du må ha gode samarbeidsevner og en skikkelig teamspirit å bidra med til laget ditt – dette er ikke et on-man-show!

Noe som er svært positivt med dette yrkeslivet er at ingen dager er like og at det vil komme nye oppdrag på løpende bånd som hver for seg er forskjellige på en eller flere måter fra alle andre. Det er fascinerende å møte mennesker som jobber i slike yrker rett og slett fordi de er så dyktige til å omstille seg raskt og å jobbe med forskjellige prosjekter samtidig.

En dag handler det om strømkunder, mens det en annen dag dreier seg om et finansselskap som skal selge kredittkort. Det er rett og slett imponerende og man kan bli målløs over den kreative dyktigheten og den tekniske kunnskapen disse menneskene innehar.

Føler du at du er i en slik posisjon er det bare å begynne å utdanne deg og få et papir i hånden. Det hele starter på videregående skole med medie og kommunikasjon (det er vel det det heter nå, og ikke tegning, form og farge?), og deretter kan du velge en rekke spennende varianter videre.

Verden venter på deg og din kreativitet – ta den i bruk nå!

Til harde tider

Fra tid til annen vil man oppleve at økonomien vil bli stram og da er det om å gjøre at klarer å justere forbruket dithen at man bruker mindre penger i disse periodene.

For mange er dette en utfordring og spesielt hvis man i disse periodene opplever å få store ekstrautgifter som for eksempel en skade på en bil eller en ekstra stor regning som dukker opp. Har man ikke den velkjente bufferen i bakhånd kan man fort oppleve å havne i økonomiske problemer og da er man nødt til å se seg om etter andre midlertidige løsninger. Mange velger i slike tilfeller å søke om forbrukslån, og dette er et finansielt produkt som du kan lese mer om i denne artikkelen.

Vi skal se kjapt på hva et slikt lån er, og i korte trekk kan vi si at det er et lån som gis til deg som kunde uten krav om sikkerhet tilbake. Dette betyr at banken ikke behøver å ta pant i en bestemt eiendel for å låne ut pengene til deg. At banken på denne måten får en dårligere sikkerhet fører derfor til at de ønsker å kompensere for dette på andre måter – og det gjør de ved å skru opp rentene på disse lånene. Det er derfor forbrukslån er dyrere lån enn andre lån.

Husk at du som forbruker i dag har utfordringer knyttet til økonomien din og kanskje spesielt knyttet til lån. Nå snakker vi ikke bare om forbrukslån men om lån generelt. Det vi kan si er at du bør etterstrebe å opparbeide deg en pengebuffer som du kan tære på i tøffe tider slik at du unngår å ta opp lån for å dekke utgiftene dine. Man havner fort i en nedadgående spiral og denne kan det være vanskelig å komme ut av.

Mange har gått i fellen her, og selv om det isolert sett ikke er noe galt med slike forbrukslån så er det et urovekkende tegn hvis man må begynne søke om slike lån for å dekke inn utgiftene man har. En eller annen plass i økonomien har man en for stor lekkasje og derfor må man lete med lys og lykter etter der hvor man kan stramme inn.