Stor eller liten båt

Båtsesongen har utvilsomt kommet godt i gang i flere deler av landet, og mer båter vil det bli på havet i månedene som kommer. Forskjellen i år fra i fjor er at man er pålagt å ha redningsvest på seg hvis man befinner seg i en båt i fart som er mindre enn 8meter. De som er i båter over 8 meter er ikke omfattet av påbudet.

Dette påbudet har skapt rabalder båtnorge og for de som nå går med planer om å ta opp lån for å kjøpe båt så blir det kanskje nå et spørsmål om man skal kjøpe en større båt slik at man slipper unna dette påbudet. Imidlertid er man nødt til å stille seg spørsmålet: hva er egentlig poenget med å gå for en større båt hvis målet er å slippe unna redningsvestpåbudet? Er det en misforstått stahet som gjør det? For hva er det egentlig som er poenget med dette påbudet? Er det ikke at det skal gå færre liv tapt på havet?

Det er nettopp det som er poenget, men mye av argumentasjonen mot dette forbudet er at de som befinner seg i fartsmonstre over 8 meter er fritatt fra denne lovendringen. For å si det enkelt så er også vi enige i at dette er selvmotsigende og at påbudet skulle gjelde også slike båter. Men hvor skal man egentlig dra grensen? Hvor store skal båtene være før man skal slippe å sprade rundt med redningsvest? Jo, det er vel kanskje slik at i de båtene hvor man faktisk har muligheten til å ‘sprade rundt’ så er det kanskje meningsløst å ha redningsvest på seg? Er det båter med klare og tydelige dekk som burde være unntatt, slik at det kun er åpne båter som omfattes av forbudet?

Dette er en vanskelig diskusjon og det er forståelig at mange blir provosert og irritert, men husk nå allikevel at dette kun har blitt innført som en sikkerhetsmessig løsning og at den forhåpentligvis skal redde liv!