Leasing eller ikke?

Dette spørsmålet er det mange som stiller seg og det er faktisk slik at man bør tenke seg litt om når det gjelder leasing, og i hvert fall hvilken type bil det vil være smart å gå til anskaffelse av i så måte.

Den mest sentrale nyheten i bilbransjen i år er overhalingene av bilavgiftene som regjeringen har varslet, men allerde på et tidlig tidspunkt forventer leasingfirmaene at plug-in hybridene vil ligge høyt på listen når 2015 skal oppsummeres.

Når det reviderte budsjettet presenteres i mail vil de nye forslagene til bilavgifter foreligge, og der lite som tyder på at en revolusjon er i vente. Miljøet vil bli vinneren, men det som vil komme frem der vil få konsekvenser for konkkuransen i nybilmarkedet og også for bruktbilprisene.

På spørsmål om man bør vente med å kjøpe eller lease bil til avgiftene er presentert, forklarer leasingfirmaet Autolease at det er liten grunn til det. De mener at den viktigste faktoren i omleggingen, altså miljøet, er noe som har vært kjent siden 2007, men de mener at man bør tenke gjennom hvilken type bil man skaffer seg.

Når man har en bil er det to faktorer som er spesielt viktig, og dette er biløkonomi og bilhold. I så måte er det driftskostnadene underveis, samt restverdien når man skal kvitte seg med bilen som er viktig. Miljøverstingene kommer dårlig ut uansett hvordam man ser om det, og dette gjelder både før og etter den ventede omleggingen av avgifter.

Autolease påpeker at det er viktig å se på bruksmønsteret når man skal velge bil, og her kommer de med noen helt klare råd. Hvis bilen skal brukes til f.eks. å kjøre inn og ut av Oslo til jobb er en elbil det desidert klokeste alternativet. Sammenligner man driftsutgiftene med en elbil kontra biler med fossilt drivstoff vil forskjellene være av betydelig art.

Dette mener han folk flest har fått med seg og i løpet av årets første måned ser man tydelige tegn på at 2015 kan bli et annerledes år. I forhold til samme periode i fjor har dieselbiler og bensinbiler falt med henholdsvis 19% og 13%. Salget av elbiler er derimot opp 78%, mens plug-in bensin og plug-in diesel har hatt en økning må henholdsvis 408% og 433%

Selv om prosentene er høye så er volumene små, men allikevel kan man se en tydelig retning. Bilkjøperne synes derfor å være i forkant av den kommende justeringen av bilavgiftene.